Etkinlik Konuları

 

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek derslerin konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Doku İskelesi Üretim Yöntemleri 
  • Elektroeğirme
  • Nanopartikül üretimi ve doku iskelesine entegresyonu
  • Doku iskelesi karakterizasyon yöntemleri
  • Doku mühendisliğinde hücreler ve hücre kültürü
  • Hücre-doku iskelesi etkileşimi ve hücre analizleri
  • Doku mühendisliğinde biyosinyaller
  • Doku mühendisliğinde biyoreaktörler
  • In-vitro uygulamalar
  • İn-vivo uygulamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma Grubu

tissueengsummer@gmail.com

06800 Beytepe/ANKARA

@2020