HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ                               

                     HÜCRE ve DOKU MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA GRUBU YAZ OKULU

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek derslerin konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

* Doku Mühendisliği

* Doku İskeleleri

* Elektroeğirme

* Doku İskeleleri Üretimi ve Karakterizasyonu

* Doğal Doku İskeleleri

* Hücreler ve Hücre Kültürü 

* Biyosinyaller ve Kontrollü Salım

* Gen Terapi

* Biyoreaktörler

* Hücre Tabakaları 

* Biyoprinting

* İn-vivo Uygulamalar

 

Hacettepe Üniversitesi Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma Grubu

      Teorik ve Uygulamalı Doku Mühendisliği Yaz Okulu Etkinliği

         18-22 Eylül 2017

                  Beytepe ANKARA